Proceduri și formulare

Îți oferim toate informațiile și formularele de care ai nevoie pentru a putea să-ți gestionezi mai eficient pensia ta prin fondul AEGON ESENȚIAL: de la modificarea datelor personale la modalitățile în care îți pot fi făcute plățile de către administratorul fondului.

Pentru a putea revendica, la împlinirea vârstei de 60 de ani, suma acumulată în contul tău individual la Fondului Aegon ESENȚIAL, sunt necesare următoarele documente:

 • cererea scrisă, în original, prin completarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia după actul de identitate valabil la data depunerii cererii;
 • copie după un extras de cont, fără rulaj sume, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular sunteți.

Este necesar să trimiți documentele în original la sediul Aegon Pensii Private.

Descarcă formularul Plată pensie privată.

În cazul în care beneficiezi de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru cauze care afectează ireversibil capacitatea ta de muncă, ai dreptul să primești contravaloarea activului personal net, acumulat în contul individual la Fondul AEGON ESENȚIAL, adică valoarea fondului tău la acea dată.
Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual, te rugăm să depui sau să trimiți prin serviciile poștale, la sediul nostru, următoarele documente:

 • cererea scrisă, în original, prin completarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia legalizată după Decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate;
 • copia legalizată după Decizia medicală privind capacitatea de muncă, decizie care conține menţiunea „nerevizuibil prin afecțiune" sau „nerevizuibil" conform Legii pensiilor publice, după caz;
 • copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii;
 • copia legalizată după Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declarație pe propria răspundere privind faptul că nu deține acest certificat, după caz;
 • o copie după un extras de cont bancar, fără rulaj sume, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular sunteți.

Te rugăm să trimiți documentele în original la sediul Aegon Pensii Private.

Descarcă formularul Plată pensie invaliditate.

Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual al unui participant decedat al Fondului Aegon ESENȚIAL, fiecare moștenitor trebuie să trimită următoarele documente:

 • cererea scrisă, în original, prin completarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia actului de identitate a beneficiarului valabil la data cererii;
 • copia certificatului de deces a participantului;
 • copia legalizată a Certificatului de moștenitor/legatar, care cuprinde la Capitolul I. Masa Succesorala, lit. a) Bunuri mobile, contravaloarea activului net personal al participantului decedat;
 • copie după un extras de cont bancar, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular este moștenitorul, în vederea efectuării plății;

Pentru a obține documentele necesare, te sfătuim să apelezi înainte la serviciile unui notar public. Ulterior, vei trimite documentele în formă autentică la sediul Aegon Pensii Private.

Descarcă formularul Plată moștenire.

Începând cu luna aprilie 2018, a fost inclusă în legislația privind plata activului net către Beneficiari, în oricare din cazurile de plată active la deces, invaliditate sau pensie, posibilitatea încasării sumelor revendicate, fie în plată unică, fie în plăți eșalonate lunar pe o perioadă de maxim 5 ani.

Astfel, în cerere, te rugăm să completezi modalitatea de plată preferată.
Dacă alegi plata eșalonată, în tranșe lunare, te rugăm să precizezi fie numărul de rate/luni în care să efectuăm plata, fie suma pe care dorești să o încasezi lunar, ținând cont însă de activul personal pe care ți-l datorăm. Contactează-ne la numărul 0264.302.202 pentru a-ți pune la dispoziție mai multe detalii.

După ce recepționăm cererea, vom emite în maxim 10 zile lucrătoare un Grafic de Plăți, care va sta la baza plăților lunare.
Întotdeauna, plățile lunare prin modalitatea de rate eșalonate, se vor achita în 10 a lunii sau, dacă data de 10 este o zi nelucrătoare, atunci în ziua lucrătoare imediat următoare.

Oricând poți modifica Graficul de plăți. Descarcă Cererea de modificare a Graficului de plăți. Trimite documentul completat, semnat și cu toate anexele prevăzute, prin email, fax sau serviciile poștale (dacă unele documente sunt în formă autentică). Datele noastre de contact le găsești aici.
Noi vom evalua cererea ta și vom emite în maxim 10 zile un nou Grafic de plăți pe care ți-l vom comunica imediat.

Noul Grafic de plată intră în vigoare din luna următoare celei în care a fost emis.

Descarcă formularul Noutăți în modalitatea de plată.

Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii și se supun prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Cu privire la impozitul pe venit în pensii, există un plafon neimpozabil lunar de 2.000 lei. Peste acest plafon, suma achitată ca venit din pensii va fi impozitată cu 10%.

Începând cu data de 01.01.2022, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. a1) sunt supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate veniturile realizate din pensii, definite conform art. 99 Cod Fiscal, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.

Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. Pentru a putea beneficia de această prevedere, e nevoie să dețineți un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, pe care vă rugam să-l transmiteți în original sau în copie legalizată.

Ești participant la sistemul de pensii administrate privat în România și dorești să devii și participant al Fondului de pensii facultative AEGON ESENȚIAL? Nimic mai simplu.

 • Contactează-ne prin telefon, e-mail, fax sau în persoană, la sediul Aegon.
 • Vom completa un act de aderare în baza copiei după actul de identitate și a formularului de date suplimentare.
 • Îți punem la dispoziție Cererea de transfer a contului tău la AEGON ESENȚIAL– găsești mai jos modelul de cererea de transfer.

După ce citești toată documentația, o poți semna, iar noi te rugăm să trasmiți către administratorul fondului de la care dorești să îți trasferi contul individual, prin mijloace electronice (scanat, prin email sau fax), fie în original, într-un plic, următoarele documente:

 • cererea de transfer, în original;
 • noul act individual de aderare încheiat, în copie;
 • copia actului tău de identitate, cu semnătura ta, în original.

Important!

 • Transferul lichidităților bănești se consideră a fi încheiat la data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii facultative la care participantul a solicitat transferul a fost creditat.
 • Poți deține calitatea de participant la mai multe fonduri de pensii facultative.
 • Dacă transferul are loc în mai puțin de 2 ani de la data aderării, vei plăti o penalitate de transfer de 5% din valoarea activului personal.

Te vom anunța în scris imediat ce transferul tău la AEGON ESENȚIAL a fost realizat. Îți oferim suportul nostru pentru orice detaliu legat de acest proces și îți punem la dispoziție serviciul Call Center (0264-302.202), apelabil de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00.

Descarcă formularul Transfer la AEGON ESENȚIAL.

Îți punem la dispoziție formularul de mai jos în cazul modificării datelor personale și de contact cuprinse în actul individual de aderare (ex: nume în caz de căsătorie, act identitate, adresa de corespondență, telefon, e-mail etc.).

După ce ai completat formularul și ai atașat noua carte de identitate, te rugăm să le transmiți prin poștă la sediul societății noastre, prin fax la numărul 0264 302 290 sau prin e-mail, scanat, la office@aegon.ro.

Te rugăm să semnezi formularul completat înainte de a-l expedia. Modificarea datelor în sistemul informatic al Aegon se va face după primirea / recepționarea la sediul companiei noastre a formularului și a documentelor atașate.

Descarcă formularul Modificare date personale.