Proceduri și formulare

Îți oferim toate informațiile și formularele de care ai nevoie pentru a putea să-ți gestionezi mai eficient pensia ta prin fondul AEGON ESENȚIAL: de la modificarea datelor personale la modalitățile în care îți pot fi făcute plățile de către administratorul fondului.

Pentru a putea revendica, la împlinirea vârstei de 60 de ani, suma acumulată în contul tău individual la Fondului Aegon ESENȚIAL, sunt necesare următoarele documente:

 • cererea de plată în original, prin completarea, datarea si semnarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia după actul de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz, valabil la data depunerii cererii de plată;
 • copia după un extras de cont bancar deschis, în moneda RON sau în care se pot primi RON, fără rulaj sume sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular ești.

Este necesar să trimiți documentele în original la sediul Aegon Pensii Private sau prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, caz în care cererea de plată trebuie semnată utilizând semnătură electronică calificată

Descarcă formularul Plată pensie privată.

În cazul în care beneficiezi de pensie în condițiile art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, ai dreptul să primești contravaloarea activului personal net acumulat în contul tău individual la Fondul Aegon Esențial.

Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual, te rugăm să depui sau să trimiți prin serviciile poștale sau de curierat, la sediul nostru, următoarele documente:

 • cererea de plată, în original, prin completarea, datarea și semnarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia legalizată după Decizia administrativă privind acordarea/recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, după caz, respectiv a unei categorii similare de pensie;
 • copia actului de identitate/paşaportul emis de către autorităţile române, după caz, valabil la data depunerii cererii de plată;
 • copia legalizată după Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declarație pe propria răspundere privind faptul că nu deții acest certificat, după caz;
 • copia după un extras de cont bancar în moneda RON sau în care se pot primi RON, fără rulaj sume, sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular ești.

Te rugăm să trimiți documentele în original la sediul Aegon Pensii Private.

Descarcă formularul Plată pensie invaliditate.

Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual al unui participant decedat al Fondului Aegon ESENȚIAL, fiecare moștenitor trebuie să trimită următoarele documente:

 • cererea de plată, în original, prin completarea, datarea și semnarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia actului de identitate/paşaportului, după caz, al beneficiarului valabil la data cererii de plată;
 • copia certificatului de deces al participantului;
 • copia legalizată a Certificatului de moştenitor/legatar, certificatului de moştenitor suplimentar, actului de partaj voluntar, după caz, sau hotărârii judecătorești definitive, după caz, din care să rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat;
 • copia după un extras de cont bancar în moneda RON sau în care se pot primi RON, sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular este moștenitorul, în vederea efectuării plății;
 • documentul care atestă numărul de identificare fiscală atribuit de către organul fiscal, în cazul în care nu deţii cod numeric personal.

Pentru a obține documentele necesare, te sfătuim să apelezi înainte la serviciile unui notar public. Ulterior, vei trimite documentele în formă autentică la sediul Aegon Pensii Private.

Descarcă formularul Plată moștenire.

Este inclusă în legislația privind plata activului net către Beneficiari, în oricare din cazurile de plată active la deces, invaliditate sau pensie, posibilitatea încasării sumelor revendicate, fie în plată unică, fie în plăți eșalonate lunar pe o perioadă de maxim 5 ani.

Astfel, în cerere, te rugăm să completezi modalitatea de plată preferată.
Dacă alegi plata eșalonată, în tranșe lunare, te rugăm să precizezi fie numărul de rate/luni în care să efectuăm plata, fie suma pe care dorești să o încasezi lunar, ținând cont însă de activul personal pe care ți-l datorăm. Contactează-ne la numărul 0264.302.202 pentru a-ți pune la dispoziție mai multe detalii.

După ce recepționăm cererea, vom emite în maxim 10 zile lucrătoare un Grafic de Plăți, care va sta la baza plăților lunare.
Întotdeauna, plățile lunare prin modalitatea de rate eșalonate, se vor achita în 10 a lunii sau, dacă data de 10 este o zi nelucrătoare, atunci în ziua lucrătoare imediat următoare.

Oricând poți modifica Graficul de plăți. Descarcă Cererea de modificare a Graficului de plăți. Trimite documentul completat, semnat și cu toate anexele prevăzute, prin serviciile poștale sau de curierat . Datele noastre de contact le găsești aici.
Noi vom evalua cererea ta și vom emite în maxim 10 zile lucrătoare un nou Grafic de plăți pe care ți-l vom comunica imediat.

Noul Grafic de plată intră în vigoare din luna următoare celei în care a fost emis.

Descarcă formularul Noutăți în modalitatea de plată.

Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii și se supun prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Cu privire la impozitul pe venit în pensii, există un plafon neimpozabil lunar de 2.000 lei. Peste acest plafon, suma achitată ca venit din pensii va fi impozitată cu 10%.

Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. Pentru a putea beneficia de această prevedere, e nevoie să deții un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, pe care te rugăm să-l transmiți în original sau în copie legalizată.

Ești participant la sistemul de pensii administrate privat în România și dorești să devii și participant al Fondului de pensii facultative AEGON ESENȚIAL? Nimic mai simplu.

 • Contactează-ne prin telefon, e-mail, fax sau în persoană, la sediul Aegon.
 • Vom completa un act de aderare în baza copiei după actul de identitate sau a pașaportului emis de către autoritățile române, după caz, și a formularului de date suplimentare.
 • Îți punem la dispoziție Cererea de transfer a contului tău la AEGON ESENȚIAL găsești mai jos modelul de cererea de transfer.

După ce citești toată documentația, o poți semna, iar noi te rugăm să transmiți către administratorul fondului de la care dorești să îți transferi contul individual, prin mijloace electronice (scanat, prin email sau fax), fie în original, într-un plic, următoarele documente:

 • cererea de transfer, în original;
 • noul act individual de aderare încheiat, în copie;
 • copia actului tău de identitate sau a pașaportului emis de către autoritățile române, după caz.

Important!

 • Transferul lichidităților bănești se consideră a fi încheiat la data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii facultative la care participantul a solicitat transferul a fost creditat.
 • Poți deține calitatea de participant la mai multe fonduri de pensii facultative.
 • Dacă transferul are loc în mai puțin de 2 ani de la data aderării, vei plăti o penalitate de transfer de 5% din valoarea activului personal.

Te vom anunța în scris imediat ce transferul tău la AEGON ESENȚIAL a fost realizat. Îți oferim suportul nostru pentru orice detaliu legat de acest proces și îți punem la dispoziție serviciul Call Center (0264-302.202), apelabil de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00.

Descarcă formularul Transfer la AEGON ESENȚIAL.

Îți punem la dispoziție formularul de mai jos în cazul modificării datelor personale și de contact cuprinse în actul individual de aderare (ex: nume în caz de căsătorie, act identitate sau pașaportul emis de către autoritățile române, după caz, adresa de corespondență, telefon, e-mail etc).

După ce ai completat formularul și ai atașat noua carte de identitate sau pașaportul emis de către autoritățile române, după caz, te rugăm să le transmiți prin poștă sau curier la sediul societății noastre, prin fax la numărul 0264 302 290 sau prin e-mail, scanat, la office@aegon.ro.

Te rugăm să semnezi formularul completat înainte de a-l expedia.

Pe site-ul https://www.aegonnonstop.ro poți să-ți încarci copia actului de identitate sau pașaportul emis de către autoritățile române, după caz, și să-ți completezi datele de contact (adresa de corespondență, numărul de telefon sau adresa de email).

Modificarea datelor în sistemul informatic al Aegon se va face după primirea / recepționarea la sediul companiei noastre a formularului și a documentelor atașate.

Descarcă formularul Modificare date personale.