Despre pensia privată VITAL

Fondul VITAL este un fond de pensii administrat privat, înființat în baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.

Cine sunt membrii fondului?

Participanții la Fondul de pensii administrat privat VITAL sunt persoanele care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la Fondul VITAL şi care au un drept viitor la o pensie privată.
Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt luați în evidența Casei Naționale de Pensii Publice şi care contribuie la sistemul public de pensii au obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat.
Opțional, pot dobândi calitatea de participant la Fondul VITAL și persoanele care nu au împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare și sunt asigurate la sistemul public de pensii.

Cum pot adera la fond?

Poți adera la Fondul de pensii administrat privat VITAL semnând un act de aderare la oricare din unitățile Băncii Transilvania.
Actul individual de aderare va fi completat de către agentul nostru de marketing, consultantul tău, pe baza datelor pe care ni le vei furniza. În momentul aderării vei primi o copie a actului de aderare și un exemplar al prospectului simplificat al schemei de pensii private VITAL.

Care este gradul de risc al fondului?

Gradul de risc al Fondului VITAL este unul mediu.

Care este contribuția la fond?

Contribuția la fondul VITAL nu reprezintă un efort suplimentar pentru tine sau angajator. De fapt, este un procent din veniturile lunare de natură salarială, dedus din contribuția ta de asigurări sociale (CAS). Lunar, contribuția este direcționată de Casa Națională de Pensii Publice (www.cnpp.ro) spre Fondul VITAL. Din anul 2018, contribuția este 3,75% din baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.
Practic, nu depui un efort financiar, dar ai posibilitatea să acumulezi aceste contribuții în contul tău individual la Fondul VITAL, și să te bucuri de aceste economii, în momentul pensionării.

Care sunt avantajele fondului administrat de Aegon?

  • Nu presupune niciun cost suplimentar și nu îți afectează venitul lunar.
  • Tu ești proprietarul sumelor acumulate de către fond.
  • Banii se moștenesc, în caz de deces înainte de pensionare.
  • Conform legislației, fondul nu poate da faliment.
  • Contribuțiile nete încasate în conturile individuale sunt garantate. Aegon constituie provizioane și contribuie la Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, astfel încât garanția promisă să fie respectată în interesul membrilor fondului.
  • Sumele acumulate în contul individual pot fi accesate/utilizate de deținătorul lor la vârsta pensionării sau în caz de invaliditate, sub formă de pensie.
  • Tranzacțiile din contul individual sunt total transparente: le poți vedea online în mod securizat pe www.aegonnonstop.ro. Pentru aceasta, trebuie să îți accesezi oricând contul individual online și să verifici dacă angajatorul tău a declarat la stat sumele reținute din salariu, potrivit contractului tău de muncă.

Cine sunt partenerii Aegon în administrarea fondului?

Prima noastră grijă este să înmulțim banii care intră în contul tău individual. La fel de importantă este și administrarea în condiții de siguranță a fondului. De aceea am ales companii partenere care oferă cele mai calitative servicii:

  • depozitarul Fondului de pensii administat privat VITAL este BRD – Groupe Société Générale;
  • auditorul financiar al Fondului de pensii administat privat VITAL este MAZARS ROMÂNIA S.R.L.

Dorești mai multe detalii?
Consultă prospectul schemei de pensii sau adresează o întreabare aici.