Proceduri și formulare

Aici găsești toate informațiile și formularele necesare pentru a putea să-ți gestionezi și organizezi mai eficient pensia ta la fondul VITAL: de la modificarea datelor personale la modalitățile în care îți pot fi făcute plățile de către administratorul fondului.

Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual al Fondului VITAL, în urma pensionării tale din sistemul public de pensii, sunt necesare următoarele documente:

 • cererea scrisă, în original, prin completarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia legalizată după Decizia administrativă privind acordarea pensiei pentru limita de vârstă sau a unei categorii similare de pensii;
 • copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii;
 • copie după un extras de cont bancar, fără rulaj sume sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular sunteți, astfel încât să nu intervină erori în momentul plății sumelor cuvenite.

Este necesar să trimiți documentele în original la sediul Aegon Pensii Private.

Descarcă formularul Plată pensie privată.

În cazul în care beneficiezi de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru cauze care afectează ireversibil capacitatea ta de muncă, ai dreptul să primești contravaloarea activului personal net, acumulat în contul individual la fondul VITAL, adică valoarea fondului tău la acea dată.
Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual, te rugăm să depui sau să trimiți prin serviciile poștale, la sediul nostru, următoarele documente:

 • cererea scrisă, în original, prin completarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia legalizată după Decizia administrativă valabilă privind acordarea/ recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, după caz, respectiv a unei categorii similare de pensie;
 • copia legalizată după Decizia medicală privind capacitatea de muncă, decizie care conține referiri cu privire la caracterul nerevizuibil, conform Legii pensiilor publice sau legilor care reglementează pensiile altor sisteme, după caz;
 • copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii;
 • copia legalizata după Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declarație pe propria răspundere privind faptul că nu dețineți acest certificat, după caz;
 • o copie după un extras de cont bancar, fără rulaj sume, sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular sunteți, astfel încât să nu intervină erori în momentul plății sumelor cuvenite.

Te rugăm să trimiți documentele în original la sediul Aegon Pensii Private.

Descarca formularul Plată pensie invaliditate.

Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual al unui participant decedat al Fondului VITAL, fiecare moștenitor trebuie să trimită următoarele documente:

 • cererea scrisă, în original, prin completarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia actului de identitate a beneficiarului, valabil la data cererii;
 • copia certificatului de deces a participantului;
 • copia legalizata a Certificatului de mostenitor/legatar, care cuprinde la Capitolul I. Masa Succesorala, lit. a) Bunuri mobile, contravaloarea activului net personal al participantului decedat;
 • copie dupa un extras de cont bancar, fără rulaj sume sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular este beneficiarul, astfel încât să nu intervină erori în momentul plății sumelor cuvenite.

Pentru a obține documentele necesare, te sfătuim să apelezi înainte la serviciile unui notar public.
Ulterior, vei trimite documentele în forma autentică la sediul Aegon Pensii Private.

Descarcă formularul Plată moștenire.

Începând cu luna aprilie 2018, a fost inclusă în legislația privind plata activului net către Beneficiari, în oricare din cazurile de plată active la deces, invaliditate sau pensie, posibilitatea încasării sumelor revendicate, fie în plata unică, fie în plăți eșalonate lunar pe o perioadă de maxim 5 ani.

Astfel, în cerere, te rugăm să completezi modalitatea de plată preferată.
Dacă alegi plata eșalonată, în tranșe lunare, te rugăm să precizezi fie numărul de rate/luni în care să efectuăm plata, fie suma pe care dorești să o încasezi lunar, ținând cont însă de activul personal pe care ți-l datorăm. Contactează-ne la numărul 0264.302.202 pentru a-ți pune la dispoziție mai multe detalii.

După ce recepționăm cererea, vom emite în maxim 10 zile lucrătoare un Grafic de Plăți, care va sta la baza plăților lunare.
Întotdeauna, plățile lunare prin modalitatea de rate eșalonate, se vor achita în 10 a lunii sau, dacă data de 10 este o zi nelucrătoare, în ziua lucrătoare imediat următoare.

Oricând poți modifica Graficul de plăți. Descarcă Cererea de modificare a Graficului de plăți. Trimite documentul completat, semnat și cu toate anexele prevăzute, prin email, fax sau serviciile poștale (dacă unele documente sunt în formă autentică). Datele noastre de contact le găsești aici.
Noi vom evalua cererea ta și vom emite în maxim 10 zile un nou Grafic de plăți pe care ți-l vom comunica imediat.

Noul Grafic de plată intră în vigoare din luna următoare celei în care a fost emis.

Descarcă formularul Plăți în rate.

Drepturile primite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii și se supun prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Cu privire la la impozitul pe venit în pensii, există un plafon neimpozabil lunar de 2.000 lei. Peste acest plafon, suma achitată ca venit din pensii va fi impozitată cu 10%.

Începând cu data de 01.01.2022, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. a1) sunt supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate veniturile realizate din pensii, definite conform art. 99 Cod Fiscal, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.

Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. Pentru a putea beneficia de această prevedere, e nevoie să dețineți un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, pe care vă rugam să-l transmiteți în original sau în copie legalizată.

Ești participant la sistemul de pensii administrate privat în România și dorești să devii participant al Fondului de pensii administrat privat VITAL?

 • Contactează-ne prin telefon, e-mail, fax sau în persoană, la sediul Aegon.
 • Vom completa un act de aderare în baza copiei după actul de identitate.
 • Îți punem la dispoziție formularul de NOTIFICARE A TRANSFERULUI contului tău la VITAL – găsești mai jos formularul de transfer.

După ce citești toată documentația, o poți semna, iar noi te rugăm să trasmiți către administratorul fondului de la care dorești să îți trasferi contul individual, prin mijloace electronice (scanat, prin email sau fax), fie în original, într-un plic, următoarele documente:

 • notificarea de transfer, în original;
 • noul act individual de aderare încheiat, în copie;
 • copia actului tău de identitate, cu semnătura ta, în original.

Important!

 • Poti să îți transferi contul la VITAL doar dacă ți-a fost plătită până în prezent cel puțin o contribuție.
 • Documentele tale vor fi procesate lunar de către fondul de la care te transferi.
 • Documentele recepționate până pe data de 15 ale lunii vor fi raportate pe data de întâi a lunii următoare.
 • Dacă transferul are loc în mai puțin de 2 ani de la data aderării sau repartizării aleatorii, vei plăti o penalitate de transfer de 5% din valoarea activului personal.

Te vom anunța în scris imediat ce transferul tău la VITAL a fost validat.
Îți oferim suportul nostru pentru orice detaliu legat de acest proces și îți punem la dispoziție serviciul Call Center la numărul 0264-302.202 apelabil de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00.

Descarcă formularul Transfer la VITAL.

Aegon îți pune la dispoziție formularul de mai jos pentru a-l descărca și completa în cazul modificării datelor personale și de contact cuprinse în actul de aderare (ex: nume în caz de căsătorie, act identitate, adresa de corespondență, telefon, e-mail etc.).

După ce ai completat formularul și ai atașat noua carte de identitate, te rugăm să le transmiți prin poștă la sediul societății noastre, prin fax la numărul 0264 302 290 sau prin e-mail, scanat, la office@aegon.ro.

Te rugăm să semnezi formularul completat înainte de a-l expedia. Modificarea datelor în sistemul informatic al Aegon se va face după primirea/recepționarea formularului și a documentelor atașate la sediul companiei noastre.

Descarcă formularul Modificare date personale.

În situația în care v-ați modificat codul numeric personal (CNP) ca urmare a dobândirii cetățeniei române, vă rugăm să ne transmiteți în original următoarele documente:

 • cererea de modificare CNP - completați și semnați modelul de mai jos;
 • copia actului de rezidență sau a permisului de ședere, emise pe vechiul dvs. CNP - copie pe care marcați olograf (de mână) mențiunea "Conform cu originalul" și semnați;
 • copia actului de identitate, emis pe noul dvs. CNP - copie pe care marcați olograf (de mână) mențiunea "Conform cu originalul" și semnați;
 • copia actului de certificare a dobândirii cetățeniei române - copie pe care marcați olograf (de mână) mențiunea "Conform cu originalul" și semnați;
 • orice alt document care susține cererea de modificare CNP (ex: certificate de naștere, declarații etc.).

În situația în care v-ați modificat codul numeric personal ca urmare a unei erori materiale, vă rugăm să ne transmiteți în original următoarele documente:

 • cererea de modificare CNP - completați și semnați modelul de mai jos;
 • copia actului de identitate, emis pe vechiul dvs. CNP - copie pe care marcați olograf (de mână) mențiunea "Conform cu originalul" și semnați;
 • copia actului de identitate, emis pe noul dvs. CNP - copie pe care marcați olograf (de mână) mențiunea "Conform cu originalul" și semnați;
 • documentul emis de Serviciul de Evidență a Persoanelor de pe lângă Consiliul local de care aparțineți, în care este menționat faptul că s-a efectuat schimbarea CNP-ului dvs. și vă este confirmat noul dvs. CNP;
 • orice alt document care susține cererea de modificare CNP (ex: certificate de naștere, declarații etc.).

Vă rugăm să ne trimiteți documentele de mai sus prin servicii poștale la adresa noastră, urmând să fiți informat în scris după ce modificarea codului numeric personal va fi validată de către instituția de evidență și efectuată în evidențele noastre.

Descarcă formularul Modificare CNP.