Proceduri și formulare

Aici găsești toate informațiile și formularele necesare pentru a putea să-ți gestionezi și organizezi mai eficient pensia ta la fondul VITAL: de la modificarea datelor personale la modalitățile în care îți pot fi făcute plățile de către administratorul fondului.

Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual al Fondului VITAL, în urma pensionării tale din sistemul public de pensii, sunt necesare următoarele documente:

 • cererea de plată, în original, prin completarea și semnarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia legalizată după Decizia administrativă privind acordarea pensiei pentru limita de vârstă sau a unei categorii similare de pensii;
 • copia actului de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz, valabil la data depunerii cererii de plată;
 • copia după un extras de cont bancar în moneda RON sau în care se pot primi RON, fără rulaj sume sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular ești.

Este necesar să trimiți documentele în original la sediul Aegon Pensii Private.

Descarcă formularul Plată pensie privată.

În cazul în care beneficiezi de pensie în condițiile art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, ai dreptul să primești contravaloarea activului personal net acumulat în contul tău individual la Fondul VITAL.


Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual, te rugăm să depui sau să trimiți prin serviciile poștale sau de curierat, la sediul nostru, următoarele documente:

 • cererea de plată, în original, prin completarea, datarea și semnarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia legalizată după Decizia administrativă valabilă privind acordarea/recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, după caz, respectiv a unei categorii similare de pensie;
 • copia actului de identitate/paşaportului emis de către autorităţile române, după caz, valabil la data depunerii cererii de plată;
 • copia legalizata după Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declarație pe propria răspundere privind faptul că nu deții acest certificat, după caz;
 • copia după un extras de cont bancar în moneda RON sau în care se pot primi RON, fără rulaj sume, sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular ești, astfel încât să nu intervină erori în momentul plății sumelor cuvenite.

Te rugăm să trimiți documentele în original la sediul Aegon Pensii Private.

Descarca formularul Plată pensie invaliditate.

Pentru a putea revendica suma acumulată în contul individual al unui participant decedat al Fondului VITAL, fiecare moștenitor trebuie să trimită următoarele documente:

 • cererea de plată, în original, prin completarea, datarea și semnarea formularului pe care îl găsești mai jos;
 • copia actului de identitate/pașaportul, după caz, al beneficiarului, valabil la data cererii de plată;
 • copia certificatului de deces al participantului;
 • copia legalizată a Certificatului de moştenitor/legatar, certificatului de moştenitor suplimentar, actului de partaj voluntar, după caz, sau hotărârii judecătorești definitive, după caz, din care să rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat;
 • copia după un extras de cont bancar în moneda RON sau în care se pot primi RON, fără rulaj sume sau orice fel de document emis de instituțiile bancare, în care să fie lizibil codul IBAN al contului al cărui titular este beneficiarul, astfel încât să nu intervină erori în momentul plății sumelor cuvenite;
 • documentul care atestă numărul de identificare fiscală atribuit de către organul fiscal, în cazul în care nu deţii cod numeric personal.

Pentru a obține documentele necesare, te sfătuim să apelezi înainte la serviciile unui notar public.

Ulterior, vei trimite documentele în forma autentică la sediul Aegon Pensii Private.

Descarcă formularul Plată moștenire.

Este prevăzută în legislația privind plata activului net către Beneficiari, în oricare din cazurile de plată active la deces, invaliditate sau pensie, posibilitatea încasării sumelor revendicate, fie în plata unică, fie în plăți eșalonate lunar pe o perioadă de maxim 5 ani.

Astfel, în cerere, te rugăm să completezi modalitatea de plată preferată.
Dacă alegi plata eșalonată, în tranșe lunare, te rugăm să precizezi fie numărul de rate/luni în care să efectuăm plata, fie suma pe care dorești să o încasezi lunar, ținând cont însă de activul personal pe care ți-l datorăm. Contactează-ne la numărul 0264.302.202 pentru a-ți pune la dispoziție mai multe detalii.

După ce recepționăm cererea, vom emite în maxim 10 zile lucrătoare un Grafic de Plăți, care va sta la baza plăților lunare.
Întotdeauna, plățile lunare prin modalitatea de rate eșalonate, se vor achita în 10 a lunii sau, dacă data de 10 este o zi nelucrătoare, în ziua lucrătoare imediat următoare.

Oricând poți modifica Graficul de plăți. Descarcă Cererea de modificare a Graficului de plăți. Trimite documentul completat, semnat și cu toate anexele prevăzute, prin serviciile poștale sau de curierat. Datele noastre de contact le găsești aici.
Noi vom evalua cererea ta și vom emite în maxim 10 zile lucrătoare un nou Grafic de plăți pe care ți-l vom comunica imediat.

Noul Grafic de plată intră în vigoare din luna următoare celei în care a fost emis.

Descarcă formularul Plăți în rate.

Drepturile primite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii și se supun prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Cu privire la impozitul pe venit din pensii, există un plafon neimpozabil lunar de 2.000 lei. Peste acest plafon, suma achitată ca venit din pensii va fi impozitată cu 10%.

Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. Pentru a putea beneficia de această prevedere, e nevoie să deții un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, pe care te rugăm să-l transmiți în original sau în copie legalizată.

Ești participant la sistemul de pensii administrate privat în România și dorești să devii participant al Fondului de pensii administrat privat VITAL?

 • Contactează-ne prin telefon, e-mail, fax sau în persoană, la sediul Aegon.
 • Vom completa un act de aderare în baza copiei după actul de identitate.
 • Îți punem la dispoziție formularul de NOTIFICARE A TRANSFERULUI contului tău la VITAL – găsești mai jos formularul de transfer.

După ce citești toată documentația, o poți semna, iar noi te rugăm să transmiți către administratorul fondului de la care dorești să îți transferi contul individual, prin mijloace electronice (scanat, prin email sau fax), fie în original, într-un plic, următoarele documente:

 • notificarea de transfer, în original;
 • noul act individual de aderare încheiat, în copie;
 • copia actului tău de identitate.

Important!

 • Poti să îți transferi contul la VITAL doar dacă ți-a fost plătită până în prezent cel puțin o contribuție.
 • Documentele tale vor fi procesate lunar de către fondul de la care te transferi.
 • Documentele recepționate până pe data de 15 ale lunii vor fi raportate pe data de întâi a lunii următoare.
 • Dacă transferul are loc în mai puțin de 2 ani de la data aderării sau repartizării aleatorii, vei plăti o penalitate de transfer de 5% din valoarea activului personal.

Te vom anunța în scris imediat ce transferul tău la VITAL a fost validat.
Îți oferim suportul nostru pentru orice detaliu legat de acest proces și îți punem la dispoziție serviciul Call Center la numărul 0264-302.202, apelabil de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00

Descarcă formularul Transfer la VITAL.

Aegon îți pune la dispoziție formularul de mai jos pentru a-l descărca și completa în cazul modificării datelor personale și de contact cuprinse în actul de aderare (ex: nume în caz de căsătorie, act identitate, adresa de corespondență, telefon, e-mail etc.).

După ce ai completat formularul și ai atașat noua carte de identitate, te rugăm să le transmiți prin poștă sau curier la sediul societății noastre, prin fax la numărul 0264 302 290 sau prin e-mail, scanat, la office@aegon.ro.

Te rugăm să semnezi formularul completat înainte de a-l expedia.

Pe site-ul https://www.aegonnonstop.ro poți să-ți încarci copia actului de identitate și să-ți completezi datele de contact (adresa de corespondență, numărul de telefon sau adresa de email).

Modificarea datelor în sistemul informatic al Aegon se va face după primirea/recepționarea formularului și a documentelor atașate la sediul companiei noastre.

Descarcă formularul Modificare date personale.

În situația în care ți s-a modificat codul numeric personal (CNP) ca urmare a dobândirii cetățeniei române, te rugăm să ne transmiți în original următoarele documente:

 • cererea de modificare CNP - completează, datează și semnează modelul de mai jos;
 • copia actului de rezidență sau a permisului de ședere, emise pe vechiul tău;
 • copia actului de identitate, emis pe noul tău CNP;
 • copia actului de certificare a dobândirii cetățeniei române;
 • orice alt document care susține cererea de modificare CNP (ex: certificate de naștere, declarații etc.).

În situația în care ți-ai modificat codul numeric personal ca urmare a unei erori materiale, te rugăm să ne transmiți în original următoarele documente:

 • cererea de modificare CNP - completează, datează și semnează modelul de mai jos;
 • copia actului de identitate, emis pe vechiul tău CNP;
 • copia actului de identitate, emis pe noul tău CNP;
 • documentul emis de Serviciul de Evidență a Persoanelor de pe lângă Consiliul local de care aparții, în care este menționat faptul că s-a efectuat schimbarea CNP-ului tău și îți este confirmat noul tău CNP;
 • orice alt document care susține cererea de modificare CNP (ex: certificate de naștere, declarații etc.).

Te rugăm să ne trimiți documentele de mai sus prin servicii poștale sau de curierat la adresa noastră, urmând să fii informat în scris după ce modificarea codului numeric personal va fi validată de către instituția de evidență și efectuată în evidențele noastre.

Descarcă formularul Modificare CNP.

Ești angajat în sectoarele construcții, agricol sau industria alimentară și ai observat că nu mai încasezi contribuții în contul tău de Pilon 2? Vrei totuși să încasezi în continuare contribuții în Pilonul 2?

Trebuie să te adresezi angajatorului tău pentru a depune opțiunea ta în scris cu privire la încasarea contribuțiilor în Pilonul 2.

*Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de Codul Fiscal, dacă sunt incidente dispozițiile art. 138^1 și/sau art. 138^2 din Codul Fiscal, nu mai încasezi contribuțiile P2. Totuși, în temeiul art. 138^3 din Codul Fiscal poți solicita reluarea încasării contribuțiilor.