Guvernanță

Aegon Pensii este o societate de pensii private, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și care administrează Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL și Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial.

Conducerea companiei revine Consiliului de Administrație format din: Oana-Sînziana Maioreanu – Președinte, Ibrahim Tankut Eren – Membru, Valeriy Mun – Membru și Conducerii Executive formată din: Marius Octavian Rațiu - Director General și Petruța Ileana Fodorean - Director General Adjunct. Aceștia coordonează activitatea companiei, în contextul respectării angajamentelor și strategiei de piață.

Acționarul majoritar al companiei este AEGON POLAND/ROMANIA HOLDING B.V.

Pentru respectarea obligațiilor de publicare a unor informații, obligații instituite prin reglementările legale regăsiți mai jos, linkuri spre documentele publice, accesibile tuturor celor interesați:

 

Datele noastre de contact

Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Aegon Pensii Private Call Center               
Str. Avram Iancu Nr. 506-508, etaj 4
407280 Florești, Cluj
Tel: +40 (264) 302 200
Fax: +40 (264) 302 290
Email: office@aegon.ro
+40 (264) 302 202

Detalii fiscale ale Aegon Pensii Private:
Cod Unic de Înregistrare: 22066642
Număr Înregistrare la ORC Cluj-Napoca: J/12/3044/2007
Capital social subscris și vărsat: 72.000.000 lei
Cont bancar: RO54 BTRL 0130 1202 G042 12XX, deschis la Banca Transilvania Cluj