Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Condiții de utilizare a www.aegon.ro

Acest site a fost dezvoltat de Aegon pentru a constitui o sursă generala de informare. Prin accesarea acestui site utilizatorii consimt să respecte Termenii si Condițiile de utilizare fără restricții sau alte pretenții.

Disclaimer

Informațiile furnizate și serviciile descrise pe www.aegon.ro sunt proprietatea exclusivă a Aegon și sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.
Sunt interzise: reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Aegon. Aegon își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de legislația în vigoare la momentul respectiv.

Limitarea responsabilității

Deși Aegon depune eforturi pentru a prezenta utilizatorilor informații exacte și actuale, uneori pot interveni erori sau omisiuni. În conformitate cu legislația aplicabilă, Aegon nu oferă nicio garanție privind acuratețea continuțului de pe acest site. În nicio împrejurare, Aegon nu va răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă ție sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către tine sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătamări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.
Acest site poate conține trimiteri către alte site-uri care nu aparțin de Aegon. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilității sporite a informațiilor. Aegon nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Aspecte legale

Nu ai obligatia de a furniza niciun fel de date cu caracter personal catre Aegon, iar refuzul de a furniza asemenea date nu va avea nicio consecință legală, va impiedica doar trimiterea formularului.
Informațiile cu caracter personal pe care le înregistrezi pe acest site sunt destinate exclusiv utilizării de către Aegon și vor fi divulgate numai către angajații, prestatorii de servicii de studii de piață cu care societatea a încheiat contracte de colaborare, partenerii contractuali ai Aegon, precum și alte persoane fizice și/sau juridice care prelucrează date cu caracter personal în numele Aegon, consultanții legali ai societății, către alte companii din același grup din care face parte Aegon, către autoritățile judecătorești ți autoritățile publice la cererea acestora atunci când există temei legal și în condițiile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de a contracta, cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumparare a vreunui serviciu de asigurare.

Modificări ale acestui site

Aegon îsi rezervă dreptul de a modifica oricând cadrul și condițile de utilizare ale acestui site fără a fi necesară o notificare prelabilă. Îți recomandăm să recitești această secțiune a site-ului în mod regulat, iar utilizarea acestui site va constitui dovada că ai fost de acord cu modificarile survenite.