Prelucrare date personale Aegon Asigurări

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floreşti, denumită în continuare Aegon, este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu numărul 22362/2012 și prelucrează datele personale ale clienților (contractanți, asigurați, beneficiari) sau ale potențialilor clienți ai contractelor de asigurare, în condițiile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Te invităm să citești informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul în care prelucrăm datele pe care ni le oferi.

Prelucrarea datelor personale în scop contractual și legal

Dacă ești contractant/asigurat iată ce categorii de date vom prelucra: numele și prenumele; codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia în cazul în care persoana vizată nu are cetățenia română; numărul și seria BI/CI, vârsta, genul, ocupația, persoană expusă politic, relației cu asiguratul, datele de contact precum, adresa domiciliul stabil/reședința, telefonul/faxul/ e-mail și contul bancar al contractantului.

De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal ale beneficiarilor, date obținute de la contractant, caz în care, acesta din urmă își asumă responsabilitatea transmiterii conținutului prezentului document și a obținut acordul acestora, respectiv: nume, prenume, CNP, relația cu asiguratul. În situația în care beneficiarii formulează cereri de despăgubire, vom procesa suplimentar detaliile bancare necesare efectuării plății.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul:

 • Executării contractului de asigurare în care ești parte sau pentru a face demersuri la cerere înainte de încheierea unui contract de asigurare.

Prelucrarea datelor personale cu acest scop are în vedere activități precum: analiza nevoilor de asigurare și evaluarea riscurilor înainte de încheierea contractului, administrarea contractului de asigurare (verificarea și alocarea plăților primelor de asigurare, efectuarea modificărilor contractuale, soluționarea cererilor de reînnoire a asigurării, de repunere în vigoare, evaluarea obligației de a plăti despăgubiri și instrumentarea daunelor, furnizarea de informări anuale) soluționarea petițiilor și reclamațiilor, comunicarea pe toată perioada contractuală, informări periodice, răspunsul la întrebări de interes și furnizarea de asistență în eventualitatea unor probleme tehnice,  raportări, evaluări statistice și calcule actuariale;

 • Îndeplinirii obligațiilor legale, cum ar fi, efectuarea de activități de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, verificarea în listele de sancțiuni internaționale, soluționarea reclamațiilor și petițiilor, furnizarea de informații în cadrul investigațiilor unei autorități publice sau a litigiilor, raportarea informațiilor fiscale, prevenirea fraudelor.

 • Intereselor legitime urmărite de Aegon, fără să îți încălcăm drepturile și libertățile fundamentale. Acestea constau în:
   
  • evaluarea și îmbunătățirea serviciilor și produselor Aegon, spre exemplu, evaluarea interacțiunii cu operatorul Call Center în cadrul apelurilor de Bun Venit, dacă îți vei da acordul în acest scop;
  • marketing direct și publicitate, dacă îți vei da acordul în mod expres și distinct în acest scop;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • transmiterea de informații către companii din Grupul Aegon, grup din care operatorul face parte;

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor în scopurile menționate mai sus poate fi:

 • încheierea (inclusiv etapele premergătoare încheierii unui contract cum este ofertarea etc.), executarea, administrarea contractului de asigurare, la care ești parte;
 • consimțământul valabil exprimatl;
 • obligații legale incidente în domeniul asigurărilor;
 • interesul legitim al Aegon, fără să încălcăm drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Prelucrarea datelor personale cu caracter special

Aegon poate prelucra date medicale ale persoanei vizate pentru:

 • evaluarea riscului asigurabil, în momentul încheierii sau pe parcursul desfășurării contractului de asigurare;
 • evaluarea producerii evenimentului asigurat, în vederea plății beneficiului.

În cazul în care nu vei fi de acord cu procesarea datelor medicale, din păcate, te informăm că încheierea contractului de asigurare nu va fi posibilă, acesta fiind un pas esențial pentru realizarea obiectului contractului.

Categorii de destinatari către care se pot transmite datele personale

În vederea realizării obiectului contractului de asigurare și pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi incumbă, Aegon poate comunica aceste date personale către:

 • autorităţile publice (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ASF, ANAF, dar nu numai), fie la termenele legale stabilite în legislaţie, fie la cererea acestora;
 • intermediarii în asigurări care au colectat datele personale, în scopul încheierii și desfășurării contractului de asigurare;
 • prestatorii de servicii cu care societatea a încheiat contracte de colaborare, partenerii contractuali ai societății, precum și alte persoane fizice și/sau juridice care prelucrează date cu caracter personal, în scopul realizării obiectului contractului de asigurare (ex: reasigurători, furnizori de servicii medicale, furnizori de printare, împlicuire sau expediere scrisori).

Orice transmitere de date are la bază fie o reglementare legală, fie una contractuală, limitativă la obiectivul prelucrării şi respectarea cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 general privind protecția datelor (GDPR).

Transferul datelor în Uniunea Europeană

Datele personale pot fi transferate în Polonia, către Aegon Polonia, în vederea administrării contractului de asigurare în sistemul informatic. Menționăm că Aegon este sucursală a Aegon Polonia, Polonia fiind țara în care sunt găzduite serverele care păstrează o parte din datele clienților, ambele companii fiind parte a Grupului Aegon.

Păstrarea datelor personale

Datele personale ale clienților noștri vor fi păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare, în condițiile reglementate de legislația în vigoare.

În cazul ofertelor neurmate de încheierea unui contract de asigurare, datele personale ale potențialilor clienți sunt păstrate, de regulă, 30 zile  și apoi sunt anonimizate, dacă nu există un interes legitim sau o cerință legală care să justifice continuarea prelucrării.

Drepturile persoanei vizate

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)și în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), poți  exercita oricare dintre următoarele drepturi: dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a adresa o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a exercita aceste drepturi, te rugăm să să trimiți o cerere scrisă adresată Aegon, prin oricare din mijloacele de comunicare puse la dispoziție (depunere la sediu, servicii poștale, email).

Ne poți contacta:

 • prin e-mail, la adresa: info@aegon.ro sau la adresa dataprivacy@aegon.ro;
 • printr-o cerere scrisă, transmisă la adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280, Floreşti, jud. Cluj;
 • telefonic, la numărul: 0264-224.224.

Detalii suplimentare și eventuale actualizări ale acestei notificări privind protecția datelor tale sunt disponibile pe pagina web a companiei, www.aegon.ro, secțiunea Prelucrarea Datelor Personale.

Dacă nu vei fi de acord cu prelucrarea datelor conform celor menționate anterior, cu părere de rău, vom fi în imposibilitatea de a-ți oferi serviciile noastre.

Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct

Derulăm periodic campanii promoționale pentru clienții noștri și ne dorim să fii informat legat de acestea, motiv pentru care avem nevoie de acordul tău explicit în acest sens. Îți mulțumim!

Aegon să prelucreze datele cu caracter personal în scop de marketing direct, adică pentru a te ține la curent cu produsele sau serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inclusiv prin mijloace automate, prin creare de profiluri sau prin comunicarea datelor către prestatorii de servicii cu care societatea a încheiat contracte de colaborare.

În scop de marketing direct, Aegon poate prelucra următoarele tipuri de date personale, însă fără să utilizeze concomitent întregul set de date: nume și prenume, adresă de domiciliu și corespondență, adrese de email, numere de telefon, detalii referitoare la contractul de asigurare (ex. tip produs, durată contract, modalitate de plată) sau alte detalii personale precum ocupație, status marital sau detalii despre familie. Aegon poate folosi tehnologia în prelucrarea acestor date pentru a lua decizii în mod automat sau pentru a avea mai multe informații despre profilul tău. Te poți opune în orice moment prelucrării automate a datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv creării de profiluri.

În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, ai dreptul de a le rectifica. Consimțământul în scop de marketing direct rămâne în vigoare până la momentul la care vei decide să îl retragi, printr-o notificare adresată Aegon în acest sens.

Drepturile acordate de Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), inclusiv dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție și faptul că poți să le exerciți printr-o cerere scrisă datată și semnată, transmisă la sediul Aegon, menționat mai sus.