Solvabilitate

Extras din raportul privind Solvabilitatea Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie SA Varsovia la 31 Decembrie 2020 în baza regimului de Solvabilitate II.

Eforturile Aegon de a dezvolta compania pe baze sănătoase, dar și dovada stabilității acesteia sunt evidențiate și prin rata de solvabilitate a companiei, care la finalul anului 2020 era de 174%, mult peste pragul minim prevăzut de legislație.

Rata de Solvabilitate SII a societății Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie SA Varsovia este:

Sumele sunt exprimate în zloți polonezi (PLN) Date valabile la 31.12.2020
Fonduri proprii 207,596,000.00
Cerința de capital de solvabilitate (SCR) 119,636,000.00
Rata de solvabilitate SII 174%

Rata de Solvabilitate SII de 174% este bazată pe Cerința de Capital de solvabilitate (SCR) calculată după Formula Standard.
Compoziția Fondurilor proprii și SCR sunt detaliate în Secțiunile dedicate ale Raportului privind Solvabilitatea și situația Financiară a companiei, respectiv E1 Fonduri Proprii și E2 Cerința de capital de solvabilitate (SCR) și Cerința minimă de capital (MCR).