Solvabilitate și Garantare

Extras din raportul privind Solvabilitatea Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie SA Varsovia la 31 Decembrie 2022 în baza regimului de Solvabilitate II.

Eforturile Aegon de a dezvolta compania pe baze sănătoase, dar și dovada stabilității acesteia sunt evidențiate și prin rata de solvabilitate a companiei, care la finalul anului 2022 era de 172%, mult peste pragul minim prevăzut de legislație.

Rata de Solvabilitate SII a societății Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie SA Varsovia este:

Sumele sunt exprimate în zloți polonezi (PLN) Date valabile la 31.12.2022
Fonduri proprii 257,078,000.00
Cerința de capital de solvabilitate (SCR) 149,247,000.00
Rata de solvabilitate SII 172%

Rata de Solvabilitate SII de 172% este bazată pe Cerința de Capital de solvabilitate (SCR) calculată după Formula Standard. Compoziția Fondurilor proprii și SCR sunt detaliate în Secțiunile dedicate ale Raportului privind Solvabilitatea și situația Financiară a companiei, respectiv E1 Fonduri Proprii și E2 Cerința de capital de solvabilitate (SCR) și Cerința minimă de capital (MCR).

FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR

AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. – Sucursala Floreşti este contributor al Fondului de Garantare al Asiguraților

Fondul de Garantare a Asiguraților este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și are drept scop protejarea Asiguraților, Beneficiarilor asigurării și a terțelor persoane păgubite de consecințele insolvenței unui Asigurător. Fondul garantează plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în lege, de 500.000 de lei per contract de asigurare. Fondul de Garantare a Asiguraților va utiliza resursele financiare constituite prin contribuția Asigurătorilor în condițiile legii.