Declarație cu privire la principiile investiționale

Declarație cu privire la principiile investiționale și integrarea riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță (factorii ESG) în produsele supuse dispozițiilor Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR)

Integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele de luare a deciziilor privind investițiile

Într-un mediu în continuă evoluție, în care ne confruntăm cu provocări importante precum globalizarea,  ce favorizează dezvoltarea tuturor zonelor geografice, o societate din ce în ce mai conștientă că dezvoltarea sa se datorează mediului în care trăiește și resurselor naturale limitate,  al căror consum necontrolat le poate face nesustenabile, și în contextul creșterii concurenței în afaceri, durabilitatea a devenit un element cheie pentru managementul companiilor și o cerere fundamentală pentru majoritatea investitorilor.

În acest sens, Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varșovia - Sucursala Florești, în angajamentul său de a progresa către o dezvoltare durabilă, are ca obiectiv o abordare activă în luarea în considerare și încorporarea elementelor și condițiilor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (factorii ESG) pentru dezvoltarea și gestionarea unei afaceri solvabile și profitabile, care ia în considerare interesele clienților săi și ai societății în general.

Activitatea Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varșovia - Sucursala Florești de gestionare a investițiilor este externalizată către Aegon Asset Management (denumită în continuare ,,AAM”), o companie cu sediul în Ungaria, care acționează în calitate de Asset Manager (administrator de active) al Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varșovia - Sucursala Florești. Atunci când gestionează activele fondurilor de investiții, AAM evaluează riscurile potențiale de investiții pe baza propriei metodologii interne, care acoperă riscurile relevante și evaluarea managementului acestora. Principiile de investiții durabile ale AAM sunt stabilite în Politica sa de Investiții Responsabile și Durabile (Responsible & Sustainable Investment Policy at AEGON Asset Management Hungary), care necesită identificarea riscurilor relevante și luarea în considerare a principiile de dezvoltare durabilă în deciziile de investiții. În luarea deciziilor de administrare a activelor, managerii de portofoliu responsabili revizuiesc rezultatele evaluărilor riscurilor de durabilitate disponibile pentru potențialele instrumente de investiții. Ca parte a gestionării riscurilor, riscurile de durabilitate sunt cântărite împreună cu alte riscuri de investiții în raport cu nivelul randamentelor așteptate și durabilitatea acestora. Dacă Politica de Investiții Responsabile și Durabile a AAM stabilește principiile de excludere pe baza cărora nu este preferată ținta de investiții vizată, investiția poate fi făcută numai în limitele stabilite în aceasta politică. În cazul în care politica de investiții a unui anumit fond de investiții a definit un profil de risc de durabilitate care împiedică asumarea riscurilor de durabilitate dincolo de un anumit nivel sau care vizează în mod specific promovarea durabilității, riscul de durabilitate al unui anumit instrument sau contribuția la riscul de durabilitate al întregul portofoliu este luat în considerare în deciziile de gestionare a activelor și acest lucru poate, dacă este cazul, să limiteze total sau parțial valoarea investiției efective în fiecare activ.

Pentru mai multe informații, puteți consulta principiile de investiții și politica privind responsabitatea și durabilitatea ale AAM, care se găsesc la următorul link www.aegonalapkezelo.hu.

Considerarea principalelor efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate

În selecția investițiilor directe asupra emitenților de instrumente financiare cu venit variabil și cu venit fix, Grupul Aegon exclude investițiile în companii implicate direct în producția de tutun, nisipuri bituminoase, fabricarea și comercializarea armelor chimice și biologice, a căror dezvoltare, producție și depozitare sunt interzise de Convenția privind armele chimice și Convenția privind armele biologice ale Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, sunt incluse în lista de excluderi acele companii care nu îndeplinesc așteptările de durabilitate ale Aegon și nu progresează în gestionarea lor. Această listă de excludere este elaborată, analizată și actualizată în mod regulat de Aegon International Group, care ia ca referință listele publicate în orice moment de surse relevante în aceste scopuri.

În plus, în procesul de selectare a activelor, calitatea activului în termeni de durabilitate este inclusă ca un criteriu suplimentar pentru a determina oportunitatea încorporării acestuia în portofoliu, înregistrând ratingul de durabilitate în fiecare propunere de cumpărare făcută.

Integrarea riscurilor legate de durabilitate în Politica de Remunerare

Politica de Remunerare Aegon descurajează asumarea excesivă de riscuri prin aplicarea unui concept de măsurare a performanței ajustat la risc, pe baza intereselor pe termen lung ale companiei și ale părților interesate ale acesteia. Aceasta include în cele din urmă și performanța în ceea ce privește riscurile de durabilitate. Pentru a obține o reflectare exactă a performanței generale, politica de remunerare stabilește limite pentru indicatorii de performanță financiară neajustați atât la nivelul afacerii, cât și la nivelul individului.

Politica noastră de remunerare prevede un proces de evaluare a riscurilor care se aplică atât înainte, cât și după un anumit an calendaristic. Acest proces joacă un rol esențial prin evaluarea în avans a măsurii în care interesele pe termen lung ale companiei și ale părților interesate ale acesteia sunt incluse în stabilirea obiectivelor legate de compensarea variabilă pentru afacere, precum și pentru persoanele care iși asumă riscuri semnificative la nivel individual. După un an, procesul include posibilitatea unei ajustări descendente și / sau a unui mecanism de recuperare în legătură cu compensarea variabilă: riscurile derivând din incidente care ar putea avea impact asupra durabilității pe termen lung a performanței afacerii sunt considerate ca parte a evaluării retrospective.

În cele din urmă, Aegon are în vedere îmbunătățiri suplimentare la procesele sale de management al performanței și de evaluare legate de remunerare, pentru a sublinia în continuare luarea în considerare a riscurilor legate de durabilitate în procesul de investiții. Sperăm să avem aceste îmbunătățiri implementate până la sfârșitul anului 2021.