Path:

Dictionar

Drumul catre simplificarea problemelor vietii cere uneori sa intelegi si termenii din domeniul asigurarilor si investitiilor.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

A

ANIVERSAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Reprezinta data la care a mai trecut încă un an din contractul tău de asigurare. Prima aniversare este considerată data la care se împlineşte un an calendaristic de la data intrării în vigoare a contractului.

ASIGURAREA CU DOBÂNDĂ GARANTATĂ

Este asigurarea de viaţă care include atât protecţia în cazul producerii riscului asigurat (accident sau boli care te pun în imposibilitatea de a mai munci și de a-ți întreține familia) cât şi o parte de economisire.

ASIGURAREA CU DOBÂNDĂ GARANTATĂ

Este asigurarea de viaţă care include atât protecţia în cazul producerii riscului asigurat (accident sau boli care te pun în imposibilitatea de a mai munci și de a-ți întreține familia) cât şi o parte de economisire.s

ASIGURAREA DE TIP UNIT-LINKED

Este asigurarea de viață care cuprinde atât protecția în cazul producerii riscului asigurat cât și o parte de investiție, al cărei risc îl suportă Asiguratul.

ASIGURAT

Este persoana a cărei viaţă sau sănătate este asigurată prin contractul de asigurare.

ASIGURĂTOR

In cazul nostru, AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul în str. Woloska 5, 02-675 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912, reprezentat pe teritoriul României de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352.

B

BENEFICIAR

Se refera la persoana fizică sau juridică îndreptăţită după caz să primească conform condiţiilor contractuale sau legii, indemnizaţia de asigurare sau beneficiul de maturitate.

BENEFICIUL DE MATURITATE

Este suma plătită Beneficiarului la maturitatea contractului de asigurare cu condiția ca Asiguratul să fie în viață la acel moment. Beneficiul de maturitate este egal cu valoarea contului contractului la care se adaugă valoarea contului de investiţie, sumaă pe care p vei primi la finalul contractului, la care se adaugă participarea la profit.

C

CESIUNE

Reprezinta cedarea drepturilor din asigurare către o instituție financiar-bancară.

CONTRACTANT

Este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de asigurare cu Asigurătorul și care îşi asumă responsabilitatea de a plăti primele de asigurare la termenele stabilite.

CONTRACTUL DE ASIGURARE LIBER DE PLATA PRIMELOR

Este un contract de asigurare cu prima eșalonată pentru care Contractantul (cu acordul Asigurătorului) nu mai are obligația de a plăti primele de asigurare, cu respectarea dispozițiilor articolului 19 din prezentele condiții de asigurare. In acest caz, plăti oricând primele de asigurare, acestea fiind de fiecare dată contului său de asigurat, urmând ca la maturitatea contractului să își încaseze beneficiile, în funcție de valoarea contractului.

CONTUL CONTRACTULUI

Este un cont de unităţi inițiale şi de acumulare creat și administrat de Asigurător pentru fiecare Contractant, în baza contractului de asigurare.

CONTUL DE INVESTIŢIE

Este un cont de unităţi de investiţie creat și administrat de Asigurător pentru fiecare Contractant, în baza contractului de asigurare.

COSTUL ASIGURĂRII

Reprezinta suma dedusă lunar din contul contractului pentru acoperirea riscurilor asigurate pentru asigurarea de bază.

CULPA

Reprezinta atitudinea psihică a făptuitorului care prevede rezultatulul faptei sale dar nu-l acceptă, considerând fără motiv că acesta nu se va produce. De asemenea, este posibil ca faptuitorul să nu prevadă rezultatul faptei sale, deşi putea şi trebuia să-l prevadă.

D

DATA DE INTRARE ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Este data înscrisă în contractul de asigurare la care începe răspunderea Asigurătorului, precum respectarea termenilor de plată, plata primelor de asigurare etc.

DATA DE MATURITATE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Este data înscrisă în contractul de asigurare la care încetează răspunderea Asigurătorului.

DOBÂNDA GARANTATĂ

Reprezinta beneficiul garantat de Asigurător pentru valoarea rezervei contractului și a celei de economisire, contribuția sa.

 • Dobânda garantată pentru rezerva contractului este de 2,8% pe an pentru primii 7 ani de asigurare şi de 2% pentru restul duratei asigurării. 
 • Dobânda garantată pentru rezerva de economisire este de 1,5% pe toată durata asigurării. 

F

FOND DE INVESTIŢIE

Reprezinta un portofoliu de active financiare administrat de Asigurător sau de instituții financiare specializate, cu scopul unic de a investi primele de asigurare si a primelor de investitie suplimentare.

I

INDEMNIZAŢII DE ASIGURARE

Reprezinta suma/sumele plătită(e) Beneficiarului în cazul producerii riscului asigurat.
Beneficiarului persoană juridică i se limitează procentul din beneficiu la maxim 50% din valoarea indemnizaţiei de asigurare. Există o singură excepţie, în cazul cesionării contractului de asigurare unei instituţii creditoare, care poate avea dreptul la 100% din beneficiu în cazul producerii riscului asigurat prin acest contract.

INVALIDITATE PERMANENTĂ DE GRADUL I DIN ACCIDENT SAU BOALĂ

Reprezinta gradul de invaliditate stabilit conform deciziei emise de comisia de expertiză medicală din cadrul asigurărilor sociale, conform prevederilor legale.

INVALIDITATE PERMANENTĂ DIN ACCIDENT MAI MARE DE 50%

Reprezinta gradul de invaliditate determinat conform „Criteriilor de determinare a gradelor de invaliditate permanentă posttraumatică în materia asigurărilor facultative de persoane” emise de Institutul de Medicină Legală.

M

MONEDA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Este moneda în care sunt exprimate primele de asigurare şi sumele asigurate.

MOŞTENITORI

Prin moştenitori se înţeleg persoanele desemnate conform legislaţiei române în vigoare privitoare la succesiune.

P

PARTICIPAREA LA PROFIT

Este beneficiul acordat suplimentar dobânzii garantate de Asigurător.

PERIOADA DE GRAŢIE

Reprezinta perioada de timp de 2 luni, care începe de la data scadentei primei de asigurare neachitate, în care Contractantul poate plăti prima de asigurare şi contractul de asigurare rămâne în vigoare. După această dată, contractul de asigurare se consideră reziliat de drept, fără a fi necesare alte formalităţi, începând cu data scadenţei iniţiale.

PERIOADA DE PLATĂ A PRIMELOR

Reprezinta perioada cuprinsă între data de intrare în vigoare a contractului de asigurare şi data de maturitate a contractului de asigurare.

PREŢUL DE CUMPĂRARE

Este preţul la care sunt achiziționate unităţile de fond în contul contractului şi în contul de investiţie.

PREŢUL DE VÂNZARE

Este preţul la care sunt anulate unităţile de fond din contul contractului şi din contul de investiţie.

PRIMA ANUALIZATĂ

Este prima de asigurare pe care fiecare Contractant trebuie să o plătească într-un an calendaristic.

PRIMA DE ASIGURARE EŞALONATĂ

Reprezinta prima de asigurare plătibilă la datele specificate (lunar, trimestrial sau semestrial) în contractul de asigurare, de-a lungul perioadei de plată a primelor.

PRIMA DE ECONOMISIRE SUPLIMENTARĂ

Consta in suma plătită opţional de către Contractant oricând între data de intrare în vigoare a contractului de asigurare şi data de maturitate a contractului de asigurare şi care va fi alocată în rezerva de economisire.

Adică de fiecare dată când vei depune o sumă care depășește valoarea primei tale de asigurare, surplusul este depus în rezerva de economisire, suma fiind considerată primă de economisire suplimentară.

PRIMA DE INVESTIŢIE SUPLIMENTARĂ

Este suma plătită opţional de către Contractant oricând între data de intrare în vigoare a contractului de asigurare și data de maturitate a contractului de asigurare și care va fi alocată în unități de investiţie.

PROCENTE DE ALOCARE

Reprezinta proporţiile din prima de asigurare/prima de investiție suplimentară care se investesc în fonduri conform opţiunii Contractantului.

R

RĂSCUMPĂRAREA PARŢIALĂ FĂRĂ RAMBURSARE

dreptul Contractantului de a retrage o parte din valoarea de răscumpărare a contractului de asigurare, fără obligaţia de a returna valoarea răscumpărată.

RENTA

Este modalitatea de plată a beneficiului la maturitatea contractului de asigurare pe baza valorii rezervei de acumulare şi a celei de economisire, a perioadei de plată sau a valorii specificate.

REPUNEREA ÎN VIGOARE

Reprezinta reluarea plăţii primelor de asigurare şi reînceperea răspunderii Asigurătorului.

REZERVA DE ACUMULARE

Se realizeaza prin alocarea de prime de asigurare (primele de asigurare eşalonate, precum şi din cresterile de primă), în momentul în care alocarea în rezerva iniţială s-a încheiat.

REZERVA DE ECONOMISIRE

Se realizeaza prin alocarea de prime de asigurare suplimentare de economisire.

REZERVA INITIALĂ

Se realizeaza prin alocarea de prime de asigurare (primele de asigurare eşalonate, precum şi din creşterile de primă) în primii doi ani de la data intrării în vigoare a contractului de asigurare, respectiv a majorării primei.

REZERVA TOTALĂ

Este egală cu rezerva iniţială la care se adaugă rezerva de acumulare şi rezerva de economisire.

S

SUMA ASIGURATĂ

Este suma înscrisă în contractul de asigurare pentru riscul asigurat pe baza căreia se va stabili indemnizaţia de asigurare care va fi plătită benefiarului.

SUMA ASIGURATĂ REDUSĂ

Este suma pe baza căreia se va stabili indemnizaţia de asigurare în cazul transformării contractului de asigurare într-un contract liber de plata primelor.