Path:

Solvabilitatea companiei

Extras din raportul privind Solvabilitatea Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie SA Varsovia la 31 Decembrie 2017 in baza regimului de Solvabilitate II

Eforturile Aegon de a dezvolta compania pe baze sanatoase, dar si dovada stabilitatii acesteia sunt evidentiate si prin rata de solvabilitate a companiei, care la finalul anului 2017 era de 202%, mult peste pragul minim prevazut de legislatie. 

Rata de Solvabilitate SII a societatii Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie SA Varsovia este:

Sumele sunt exprimate in zloti polonezi (PLN)

Date valabile la 

 31.12.2017

Fonduri proprii  249,292,019
Cerinta de capital de solvabilitate (SCR) 123,212,916
Rata de solvabilitate SII 202%


Rata de Solvabilitate SII de 202% este bazata pe Cerinta de Capital de solvabilitate (SCR) calculata dupa Formula Standard.
Compozitia Fondurilor proprii si SCR sunt detaliate in Sectiunile dedicate ale Raportului privind Solvabilitatea si situatia Financiara a companiei, respectiv E1 Fonduri Proprii si E2 Cerinta de capital de solvabilitate (SCR) si Cerinta minima de capital (MCR).