Path:

Campanie Aegon Diagnose.me

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI DE LOIALIZARE

1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei de loializare
1.1 Organizatorul campaniei (denumita in continuare "Campanie", respectiv "Organizatorul") este Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti, societate romana, cu sediul in str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J12/3192/2011 CUI: 29501352 Cont: RO 10 BTRL 0130 1202 C659 64XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj Napoca telefon: 0264 224 200.
1.2 Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la campanie si modul in care se primesc premiile.

2. Temeiul legal
2.1 Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Durata campaniei, aria de desfasurare si dreptul de participare
3.1 Campania se desfasoara pe parcursul anului 2018, pentru clientii Aegon cu adresa de email, telefon si accept de a fi contactacti, fiind organizata cu ocazia implinirii a 10 ani de existenta oficiala a Aegon in Romania, urmand a fi organizata si desfasurata conform mecanismului Campaniei (punctul 4 din prezentul regulament).
3.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca durata Campaniei, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul www.aegon.ro  si prin actualizarea prezentului regulament cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

4. Mecanismul campaniei
4.1 La Campanie pot participa toate persoanele fizice si juridice care au achizitionat unul sau mai multe din produsele Aegon si care, pentru a fi considerate eligibile, vor indeplini cumulativ urmatoarele condiții:
a) Dețin cel puțin 2 contracte de asigurare Aegon(active și/sau paid-up);
b) Dețin un contract Aegon Fii Sigur, pachetul Extra (active și/sau paid-up);
c) Dețin un contract de asigurare Eureko (active și/sau paid-up);
d) Dețin un contract Aegon Fii Sigur Premium sau Alpha Life, cu o vechime de minimum un an (active și/sau paid-up);
e) Dețin un contract Aegon Fii Sigur Basic cu vechime de minimum 2 ani (active și/sau paid-up).
4.2. Persoanele care indeplinesc conditiile descrise la punctul 4.1. de mai sus sunt denumite in continuare „Participanti".

5. Premii
5.1 Premiile constau in oferirea de către Aegon România cu titlu gratuit pentru produsele achizitionate mentionate la articolul 4.1., a asigurării suplimentare Aegon Diagnose.me pe o perioadă de un an de zile de la data activării asigurării, astfel:
• Participanţii vor fi instiintati prin email/sms asupra acestui cadou aniversar, cu informatii despre oferta si modul de activare a serviciului de a doua opinie medicala. La un anumit interval de timp, li se trimite un SMS de reamintire a cadoului. Clientii decid daca doresc sa beneficieze de aceasta Campanie si sa isi activeze premiul;
• Participantii vor primi un link de activare, cu titlu gratuit, a asigurării suplimentare Aegon Diagnose.me.
5.2 Se vor acorda premii tuturor participantilor care indeplinesc criteriile de participare la Campanie. Valoarea premiilor este de:
• 120 RON/participant la promoţie.
Valoarea maxima cumulata a premiilor este de 120.000 de lei. Beneficiarii acestora sunt scutiti de plata impozitului aferenta acestui venit, conform Art. 77 din Codul Fiscal, Titlul III „Impozitul pe venit".

6. Contactarea si validarea castigatorilor
6.1 Organizatorul va contacta castigatorii pe e-mail si/sau numai prin SMS in functie de canalul preferat de fiecare client, pentru a-i oferi linkul de activare a premiului.
6.2 Un participant la Campanie poate castiga mai multe premii in cadrul acesteia, numarul acestora fiind egal cu numarul de produse achizitionate conform pct 4.1. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane, iar premiile in bunuri nu se pot schimba cu contravaloarea acestora in bani.
6.3 Participantii la campanie vor pierde dreptul de a beneficia de premiul mentionat la punctul 5.1. daca linkul de activare nu este accesat pana in 31 decembrie 2018.
7. Protectia datelor personale
7.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestei campanii. Lista castigatorilor va fi afisata la sediul Organizatorului.
7.2 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legislatiei in vigoare, privind protectia datelor personale stocate pe durata campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezenta campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
7.3 In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016, Participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a adresa o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
7.4 Taxe si impozite
7.5 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV „Impozitul pe venit". Data fiind valoarea premiului de sub 600 RON, acesta nu este impozabil, conform legislatiei in vigoare.

8. Incetarea campaniei
8.1 Prezenta campanie poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

9. Litigii
9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

10. Dispozitii finale
10.1 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la sediul Organizatorului, precum si pe pagina campaniei https://www.aegon.ro/RO-Homepage-Viata/Campanii/aegon-diagnose.me/. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
10.2 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs si care se afla in afara culpei organizatorului.
10.3 Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.
10.4 Orice fel de contestatii venite din partea participantilor vor fi trimise prin fax, la nr. 0264224209,pe e-mailul info@aegon.ro sau la sediul organizatorului din Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, etaj.5, localitatea Floresti, Jud. Cluj, Romania, in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii listei castigatorilor. Solutionarea contestatiei se va efectua de catre comisia care a validat castigatorul in termen de 24 de ore de la data primirii contestatiei si va fi definitiva. Contestatiile trimise dupa aceasta data vor fi considerate tardive si nu vor fi luate in considerare.
10.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe pagina campaniei https://www.aegon.ro/RO-Homepage-Viata/Campanii/aegon-diagnose.me/ si prin actualizarea prezentului regulament cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Organizator campanie:
S.C AegonTowarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti