Path:

Proceduri si Formulare

Modificare date personale

ITI PUNEM LA DISPOZITIE UN FORMULAR

Aegon iti pune la dispozitie formularul alaturat pentru a-l descarca si completa in cazul modificarii datelor personale si de contact cuprinse in actul de aderare (ex: nume in caz de casatorie, act identitate, adresa de corespondenta, telefon, e-mail etc.)

Dupa ce ai completat formularul si ai atasat, dupa caz, documentele care au stat la baza modificarii (ex: certificat casatorie, noua carte de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului etc.) te rugam sa le transmiti prin posta la sediul societatii noastre, prin fax la numarul +4 0264 302 290 sau prin e-mail, scanat, la office@aegon.ro.

Te rugam sa semnezi formularul completat inainte de a-l expedia. Modificarea datelor in sistemul informatic al Aegon se va face dupa primirea/receptionarea formularului si a documentelor atasate la sediul companiei noastre.

 

104.00 KB
Download

Transfer la VITAL

PASII DE URMAT

Esti participant la sistemul de pensii administrate privat in Romania si doresti sa devii participant al Fondului de pensii administrat privat VITAL?

Nimic mai simplu.

 • Contacteaza-ne prin telefon, e-mail, fax sau in persoana, la sediul Aegon.
 • Vom completa un act de aderare in baza copiei dupa actul de identitate.
 • Iti punem la dispozitie formularul de NOTIFICARE A TRANSFERULUI contului tau la VITAL – gasesti alaturat formularul de transfer.

  Dupa ce citesti toate documentatia, o poti semna, iar noi te rugam sa trasmiti catre administratorul fondului de la care doresti sa iti trasferi contul individual, prin mijloace electronice (scanat prin email sau fax) , fie in original, intr-un plic, urmatoarele documente:
 • Notificarea de transfer, in original;
 • Noul act individual de aderare incheiat, in copie;
 • Copia actului tau de identitate, cu semnatura ta, in original.

  Important!
 • poti sa iti transferi contul la VITAL doar daca ti-a fost platita pana in prezent cel putin o contributie;
 • documentele tale vor fi procesate lunar de catre fondul de la care te transferi;
 • documentele receptionate pana pe data de 15 ale lunii vor fi raportate pe data de intai a lunii urmatoare.

  Te vom anunta in scris imediat ce transferul tau la VITAL a fost validat.
  Iti oferim suportul nostru pentru orice detaliu legat de acest proces si iti punem la dispozitie serviciul Call Center, apelabil zilnic, intre orele 9.00 si 17.00.

 

79.10 KB
Download

Plata drepturi

PLATA PENSIE INVALIDITATE

In cazul in care beneficiezi de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru cauze care afecteaza ireversibil capacitatea ta de munca, ai dreptul sa primesti contravaloarea activului personal net, acumulat in contul individual la Fondul VITAL, adica valoarea fondului tau la acea data.
Pentru a putea revendica suma acumulata in contul individual, te rugam sa depui sau sa trimiti prin serviciile postale, la sediul nostru, urmatoarele documente:

 • cererea scrisa in original prin completarea formularului pe care il gasesti alaturat;
 • copia legalizata dupa Decizia administrativa valabila privind acordarea/ recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, dupa caz, respectiv a unei categorii similare de pensie;
 • copia legalizata dupa Decizia medicala privind capacitatea de munca, decizie care contine referiri cu privire la caracterul nerevizuibil, conform Legii pensiilor publice, sau legilor care reglementeaza pensiile altor sisteme, dupa caz;
 • copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii;
 • copia legalizata dupa Certificatul de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu detineti acest certificat, dupa caz;
 • o copie dupa un extras de cont bancar deschis in lei, fara rulaj sume, sau orice fel de document emis de institutiile bancare, in care sa fie lizibil codul IBAN al contului al carui titular sunteti, astfel incat sa nu intervina erori in momentul platii sumelor cuvenite.

Te rugam sa trimiti documentele in original la sediul Aegon Pensii Private.

55.40 KB
Download

PLATA MOSTENIRE

Pentru a putea revendica suma acumulata in contul individual al unui participant decedat al Fondului VITAL, fiecare mostenitor trebuie sa trimita urmatoarele documente:

 • cererea scrisa in original prin completarea formularului pe care il gasesti alaturat;
 • copia actului de identitate a beneficiarului, valabil la data  cererii;
 • copia certificatului de deces a participantului;
 • copia legalizata a Certificatului de mostenitor/legatar, care cuprinde la Capitolul I. Masa Succesorala, lit. a) Bunuri mobile, contravaloarea activului net personal al participantului decedat;
 • copie dupa un extras de cont bancar in lei, fara rulaj sume sau orice fel de document emis de institutiile bancare, in care sa fie lizibil codul IBAN al contului al carui titular este beneficiarul, astfel incat sa nu intervina erori in momentul platii sumelor cuvenite.

Pentru a obtine documentele necesare te sfatuim sa apelezi inainte la serviciile unui notar public.
Ulterior, vei trimite documentele in forma autentica la sediul Aegon Pensii Private.

68.90 KB
Download

PLATA PENSIE PRIVATA

Pentru a putea revendica suma acumulata in contul individual al Fondului VITAL, in urma pensionarii tale din sistemul public de pensii, sunt necesare urmatoarele documente:

 • cererea scrisa in original prin completarea formularului pe care il gasesti alaturat;
 • copia legalizata dupa Decizia administrativa privind acordarea pensiei pentru limita de varsta sau a unei categorii similare de pensii;
 • copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii;
 • copie dupa un extras de cont bancar deschis in lei, fara rulaj sume sau orice fel de document emis de institutiile bancare, in care sa fie lizibil codul IBAN al contului al carui titular sunteti, astfel incat sa nu intervina erori in momentul platii sumelor cuvenite.

Este necesar sa trimiti documentele in original la sediul Aegon Pensii Private.

55.50 KB
Download

Plati in rate

Noutati in modalitatea de plata!

Incepand cu luna aprilie 2018, a fost inclusa in legislatia privind plata activului net catre Beneficiari, in oricare din cazurile de plata active la deces, invaliditate sau pensie, posibilitatea incasarii sumelor revendicate, fie in plata unica, fie in plati esalonate lunar pe o perioada de maxim 5 ani.

Astfel, in cerere (document obtinut apasand butonul "Download" din dreptul situatiei tale.), te rugam sa completezi modalitatea de plata preferata.
Daca alegi plata esalonata, in transe lunare, te rugam sa precizezi fie numarul de rate/luni in care sa efectuam plata, fie suma pe care doresti sa o incasezi lunar, tinand cont insa de activul personal care ti-l datoram. Contacteaza-ne pentru a-ti pune la dispozitie mai multe detalii.

Dupa ce receptionam cererea, vom emite in maxim 10 zile lucratoare un Grafic de Plati, care va sta la baza platilor lunare.
Intotdeauna, platile lunare prin modalitatea de rate esalonate, se vor achita in 10 a lunii, sau daca data de 10 este o zi nelucratoare, atunci in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Oricand poti modifica Graficul de plati. Apasa butonul "Download" din aceasta sectiune si descarca Cererea de modificare a Graficului de plati. Trimite documentul completat, semnat si cu toate anexele prevazute, prin email, fax sau serviciile postale (daca unele documente sunt in forma autentica). Datele noastre de contact le gasesti aici.
Noi vom evalua cererea ta si vom emite in maxim 10 zile un nou Grafic de plati pe care ti-l vom comunica imediat.

Noul Grafic de plata intra in vigoare din luna urmatoare celei in care a fost emis.

 

    64.60 KB

Download

Regim fiscal

Regimul fiscal al sumelor revendicate

Drepturile primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri din pensii si se supun prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conform prevederilor art. I pct 1 din Legea nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, veniturile din pensii nu sunt afectate de contributia de asigurari de sanatate, iar referitor la impozitul pe venit in pensii, exista un plafon neimpozabil lunar de 2.000 lei. Peste acest plafon, suma achitata ca venit din pensii va fi impozitata cu 10%.

Veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. Pentru a putea beneficia de aceasta prevedere, e nevoie sa detineti un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, pe care va rugam sa-l transmiteti in original sau in copie legalizata.

Modificare CNP

In situatia in care v-ati modificat codul numeric personal ca urmare a dobandirii cetateniei romane va rugam sa ne transmiteti in original urmatoarele documente:

- cererea de modificare CNP - completati si semnati modelul alaturat
- copia actului de rezidenta sau a permisului de sedere, emise pe vechiul dvs CNP - copie pe care marcati olograf (de mana) mentiunea "Conform cu originalul" si semnati.
- copia actului de identitate, emis pe noul dvs CNP - copie pe care marcati olograf (de mana) mentiunea "Conform cu originalul" si semnati.
- copia actului de certificare a dobandirii cetateniei romane - copie pe care marcati olograf (de mana) mentiunea "Conform cu originalul" si semnati.
- orice alt document care sustine cererea de modificare CNP (ex: certificate de nastere, declaratii, etc)

In situatia in care v-ati modificat codul numeric personal ca urmare a unei erori materiale, va rugam sa ne transmiteti in original urmatoarele documente:

- cerere de modificare CNP - completati si semnati modelul alaturat
- copia actului de identitate, emis pe vechiul dvs CNP - copie pe care marcati olograf (de mana) mentiunea "Conform cu originalul" si semnati.
- copia actului de identitate, emis pe noul dvs CNP - copie pe care marcati olograf (de mana) mentiunea "Conform cu originalul" si semnati.
- documentul emis de Serviciul de Evidenta a Persoanelor de pe langa Consiliul local de care apartineti in care este mentionat faptul ca s-a efectuat schimbarea CNP-ului dvs si va este confirmat noul dvs CNP.
- orice alt document care sustine cererea de modificare CNP (ex: certificate de nastere, declaratii, etc)

Va rugam sa ne trimiteti documentele de mai sus prin servicii postale la adresa noastra, urmand sa fiti informat in scris dupa ce modificarea codului numeric personal va fi validata de catre institutia de evidenta si efectuata in evidentele noastre.

Download