Path:

Termeni si Conditii

Atunci cand folosesti site-ul sau serviciile noastre, este posibil ca Aegon sa colecteze, direct sau indirect, anumite date personale despre tine. Aceste date pot privi informatii generale cum ar fi: numar de telefon, adresa de e-mail, nume si prenume etc.

Nota de informare privind: Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr.5946, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: administrarea fondurilor de pensii private conform Legii nr.411/2004 si Legii nr.204/2006, aderarea la fondurile de pensii private pentru agenti de marketing si participanti, transferul la alte fonduri de pensii private, servicii de scanare, digitalizare informatii, tiparire informatii, arhivare, arhivare pe suport magnetic, inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice in vederea respectarii prevederilor legale stabilite in normele Autoritatii de Suraveghere Financiara (A.S.F.), cercetari calitative si cantitative in randul participantilor fondurilor de pensii private, reclama, marketing si publicitate (dupa caz, in functie de acordul dvs.), indeplinirea obligatiilor de prevenire a spalarii banilor si finantarea actelor de terorism, precum si supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale in sistemul pensiilor private, oferirea catre participanti a posibilitatii de accesare si utilizare a platformei online Aegon Non Stop.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare, dupa caz: aderarii la fondul de pensii private ales de catre dvs, acordarii drepturilor prevazute de legislatia pensiilor private, realizarii activitatii de marketing sau administrarii societatii si/sau in orice alt scop asupra caruia sunteti informat. Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a va integra in sistemul privat de pensii sau de a va plati prestatii prevazute de legislatia pensiilor private.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana fizica ale carei date personale sunt colectate (persoana vizata), reprezentanti legali/beneficiari ai persoanei vizate, angajatorul persoanei vizate, imputernicitul operatorului, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritati publice centrale/locale, furnizorii de servicii si bunuri, societati bancare, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, entitati cu competente in supraveghere si control si orice alte entitati conform normelor A.S.F., institutiile de evidenta care gestioneaza Registrul Participantilor fondului de pensii administrat, Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, Asociatia pentru Pensii Administrate Privat din Romania, administratorilor fondurilor de pensii conform obligatiilor prevazute in Legea nr.411/2004, Legea nr. 204/2006 si Legea nr.187/2011, O.N.P.C.S.B., agenti de marketing persoane fizice si juridice ai fondurilor de pensii private administrate de operator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul AEGON PENSII – S.A.F.P.P. S.A., Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4, 407280 Floresti Cluj Romania, prin fax la 0264 302 290 sau prin e-mail la office@aegon.ro.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Aspecte legale

 

Informeaza-te!
        Informeaza

Iti stam la dispozitie!

 

Telefon:

+4 0264 302 202

Email:

office@aegon.ro

Contacteaza-ne!