Path:

SAL-FIN

Va informam ca, potrivit Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si Ordonantei de Guvern nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, in situatia in care nu ati reusit sa solutionati un litigiu direct cu un comerciant, aveti dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor.

Astel, in cadrul A.S.F. a fost infiintata Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar, denumita in continuare SAL-FIN, si care ofera solutionarea unui litigiu printr-o procedura SAL si functionaza exclusive in cadrul A.S.F.. Aceasta entitate a fost creata cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar.

SAL-FIN (www.salfin.ro), este singura entiatate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor.

Pentru solutionarea unui litigiu prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Conditii de accesare de catre consumator a procedurilor SAL:

  • consumatorul a incercat sa contacteze comerciantul in cauza pentru a discuta reclamatia sa si a cautat, ca un prim pas, sa rezolve diferendul direct cu comerciantul;
  • litigiul nu este promovat cu rea-credinta sau nu este ofensator;
  • litigiul nu este sau nu a fost analizat anterior de catre o alta entitate SAL sau de catre o instant judecatoreasca;
  • consumatorul a prezentat reclamatia catre SAL-FIN in termen de un an de la data la care acesta, dupa caz, a prezentat reclamatia comerciantului sau de la data savarsirii faptei ce a dat nastere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora;
  • instrumentarea unui astfel de litigiu nu ar afecta in mod grav functionarea eficienta a SAL-FIN;

Solutionarea alternativa a litigiilor (Procedura SAL) este gratuita pentru consumator, cu exceptia cazului in care sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, caz in care cheltuielile vor fi suportate de catre partea care le solicita.

Contacte utile

 

Detalii

Iti stam la dispozitie!

 

Telefon:

+4 0264 302 202

Email:

office@aegon.ro

Contacteaza-ne!